MAGNETOM World

MAGNETOM Symphony - Finger

MSK Advisory Board|2009-07-07
Ima11.jpg
Fig. 1

Finger
T1 SE cor
Loop small
OPUS Magnetic Imaging Center, Kowloon, Hong Kong

Ima12.jpg
Fig. 2

Finger
T2 TSE cor
Loop small
OPUS Magnetic Imaging Center, Kowloon, Hong Kong

Ima52.jpg
Fig. 3

Finger
T1 TSE cor
Flex Small
OPUS Magnetic Imaging Center, Kowloon, Hong Kong

Ima53.jpg
Fig. 4

Finger
T1 TIRM cor
Flex Small
OPUS Magnetic Imaging Center, Kowloon, Hong Kong

Ima54.jpg
Fig. 5

Finger
T1 TSE sag
Flex Small
OPUS Magnetic Imaging Center, Kowloon, Hong Kong

Ima55.jpg
Fig. 6

Finger
T2 TSE FatSat sag
Flex Small
OPUS Magnetic Imaging Center, Kowloon, Hong Kong

Ima56.jpg
Fig. 7

Finger
T2 TSE FatSat tra
Flex Small
OPUS Magnetic Imaging Center, Kowloon, Hong Kong

Ima57.jpg
Fig. 8

Finger
T1 TSE tra
Flex Small
OPUS Magnetic Imaging Center, Kowloon, Hong Kong

Ima58.jpg
Fig. 9

Finger
T2 FLASH cor
Flex Small
OPUS Magnetic Imaging Center, Kowloon, Hong Kong

Ima59.jpg
Fig. 10

Finger
T1 TSE FatSat cor pc
Flex Small
OPUS Magnetic Imaging Center, Kowloon, Hong Kong

Ima60.jpg
Fig. 11

Finger
T1 TSE FatSat sag pc
Flex Small
OPUS Magnetic Imaging Center, Kowloon, Hong Kong

Ima61.jpg
Fig. 12

Finger
T1 TSE FatSat tra pc
Flex Small
OPUS Magnetic Imaging Center, Kowloon, Hong Kong