MAGNETOM World

MAGNETOM Symphony Tim - Spine

MSK Advisory Board|2009-07-07
IMA01.jpg
Fig. 1

C-spine, T2 TSE Restore sagittal, GRAPPA 2
MAGNETOM Symphony, A Tim System
Courtesy of VZW Regionaal Ziekenhuis, Jan Yperman, Ieper, Belgium